Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-09-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-22 15:28
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-24 13:49
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-09-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-28 20:10
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-10-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-05 13:54
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-15 15:45
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-21 07:56
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-21 20:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-21 20:29
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-10-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-29 07:41
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-10-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-29 07:42
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-29 10:30
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-19 09:31
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-03 17:08
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-03 17:10
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-14 18:59
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-15 20:13
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-18 12:18
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-12-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-23 17:39
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-28 18:29
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-31 15:15
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-01 19:25
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-01 19:27
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-01 19:29
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-01 19:31
 • autor informacji: Elżbieta Szymańska
  data wytworzenia: 2016-01-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-11 18:44
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-15 13:26
 • autor informacji: elz
  data wytworzenia: 2016-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-15 13:28
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-16 07:35
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 20:02
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-25 17:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-27 08:09
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-01-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-01 18:39
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 20:54
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 20:55
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-09 20:57
ITI.6733.15.2015.2016.EG Zawiadomienie (PDF)
że w dniu 11 lutego 2016 roku na wniosek Gminy Nowe Miasto z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Zasonie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 209, 211 i 100/1 o długości 1065 m, stanowiącej element rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 16:58
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-11 17:01
ITI. 6220.2.2016.EG Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO (PDF)
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z wniosku Gminy Nowe Miasto z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 300622 W w miejscowości: Nowosiółki – droga o numerze ewidencyjnym 61 i w miejscowości Żołędowo – część drogi o numerze ewidencyjnym 65 o długości 1431 m.
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-05 07:56
ITI. 6220.1.2016.EG Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO (PDF)
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto.
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-05 07:58
Zawiadomienie Wójta Gminy Nowe Miasto o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto. (PDF)
Wójt Gminy Nowe Miasto, działając na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (( tekst jednolity-Dz.U.2013.poz.1235 z póżn.zm.)

zawiadamia

że w dniu 4 marca 2016 roku na wniosek Gminy Nowe Miasto z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-05 08:02
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-31 18:51
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-04 20:01
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-04-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-11 18:35
ITI. 6220.3.2016.EG Zawiadomienie (DOC)
że w dniu 29 kwietnia 2016 roku na wniosek Pana Radosława Lewandowskiego RADIS Polska z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wyciągu do nart wodnych
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-02 11:29
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-05-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-13 11:35
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-05-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-20 15:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-20 15:34
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-15 20:14
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-06-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-28 07:20
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-19 11:26
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-19 21:22
 • data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-20 13:28
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-07-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-22 13:51
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-07-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-22 20:26
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-26 12:11
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-08-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-02 19:36
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-16 18:46
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-16 18:46
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-16 18:46
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-16 18:46
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-08-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-20 06:28
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-08-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-20 06:30
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-09-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-01 17:27
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-09-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-01 17:28
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-09-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-01 17:31
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-09-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-08 05:52
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-09-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-08 05:52
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-08-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-12 11:23
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-09-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-12 11:25
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-21 12:09
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-21 17:25
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-23 15:37
ITI.6733.6.2016.EG Zawiadomienie (DOC)
Zawiadamia

że w dniu 22 września 2016 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Płocku z dnia 12 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Grabie numerami 78/4 i 78/15 o długości 115 m od istniejącego złącza i linii kablowej.

wydana została decyzja Nr 7/2016 o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Grabie numerami 78/4 i 78/15 o długości 115 m od istniejącego złącza i linii kablowej.
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-23 15:40
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-23 15:40
ITI.6733.4.2016.EG Zawiadomienie (DOC)
Zawiadamia

że w dniu 22 września 2016 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Aleksandria numerami 116/35 i 158 o długości 125 m od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na działce nr 116/35

wydana została decyzja Nr 5/2016 o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Aleksandria numerami 116/35 i 158 o długości 125 m od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na działce nr 116/35.
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-23 15:40
ITI.6733.3.2016.EG Zawiadomienie (DOC)

Zawiadamia

że w dniu 22 września 2016 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Płocku z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr ITI.6733.12.2015.EG z dnia 17 grudnia 2015 roku dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Wólka Szczawińska numerami 175, 172/7, 168 153 i 155 o długości 594 m, budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Wólka Szczawińska numerem 168 i budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Wólka Szczawińska numerami 165/25, 165/24, 165/4, 165/18, 165/22, 163/22, 163/21, 163/5 i 163/15 o długości 1592 m

w zakresie zmiany przebiegu trasy linii kablowej SN z terenu działek nr nr 175, 172/7, 168, 153 i 155 położonych we wsi Wólka Szczawińska na teren działek nr nr 172/7, 175 i 168 o długości 587 m

wydana została decyzja Nr 4/2016 o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr ITI.6733.12.2015.EG z dnia 17 grudnia 2015 roku dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Wólka Szczawińska numerami 175, 172/7, 168 153 i 155 o długości 594 m, budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Wólka Szczawińska numerem 168 i budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Wólka Szczawińska numerami 165/25, 165/24, 165/4, 165/18, 165/22, 163/22, 163/21, 163/5 i 163/15 o długości 1592 m

w zakresie zmiany przebiegu trasy linii kablowej SN z terenu działek nr nr 175, 172/7, 168, 153 i 155 położonych we wsi Wólka Szczawińska na teren działek nr nr 172/7, 175 i 168 o długości 587 m.
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-23 15:40
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-10-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-07 12:32
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-10-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-07 12:36
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-10-26
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-10-26 17:26
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-11-10
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-11-10 15:48
ITI. 6220.6.2016.EG Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO (PDF)
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjne wszczętego z wniosku Gminy Nowe Miasto z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ITI. 6220.1.2016.EG wydanej przez Wójta Gminy Nowe Miasto w dniu 4 marca 2016 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-11-10
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-11-10 15:49
ITI. 6220.1.2016.EG Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO (PDF)
o wydaniu decyzji uchylającej ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr ITI. 6220.1.2016.EG wydaną przez Wójta Gminy Nowe Miasto w dniu 4 marca 2016 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-11-21 16:55
ITI. 6220.7.2016.EG Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocz (PDF)
zawiadamiam strony

że na wniosek Gminy Nowe Miasto z dnia 22 listopada 2016 roku zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto na terenie działek nr nr w obrębie geodezyjnym Nowe Miasto: 74; 122; 123; 125; 127; 128; 129/1, 129/2; 129/5; 131; 132; 133/2; 133/4; 133/5; 133/6; 140; 141; 142/8; 143/3; 143/5; 143/6; 143/7; 143/8; 143/9; 143/10; 143/11; 143/12; 144; 145/1; 145....
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-11-22
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-11-22 18:27
ITI.6733.10.2016.EG OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania (PDF)
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity- Dz. U. 2015r. poz. 199 z póżn.zm. )

Wójt Gminy Nowe Miasto
zawiadamia,

że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe z wniosku ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna w Gdańsku z dnia 5 września 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr nr 131/3, 131/5, 129 i 131/4 położonych we wsi Nowe Miasto Folwark i 351 położonej we wsi Janopole, wraz z kablową rozdzielnicą szafową ...
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-11-29
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-11-29 17:42
ITI.6733.11.2016.EG OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania (PDF)

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity- Dz. U. 2015r. poz. 199 z póżn.zm. )

Wójt Gminy Nowe Miasto
zawiadamia,

że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku z dnia 6 października 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Gawłówek numerem 52/1 o długości trasy około 267 m celem zasilania budynków na działkach nr nr 7/10 i 119/1 położonych we wsi Gawłówek i nr 1/1 położonej we wsi Gawłowo i przystąpi do rozpatrzenia materiału dowodowego.
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-11-29
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-11-29 17:44
ITI.6733.9.2016.EG OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania (PDF)
Wójt Gminy Nowe Miasto
zawiadamia,

że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe z wniosku ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna w Gdańsku z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmodyfikowanego w dniu 12 października 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbiórce stanowiska słupowego (trójnoga) linii napowietrznej średniego napięcia na granicy działek nr nr 126/1 i 127/2 położonych we wsi Nowe Miasto Folwark, budowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-11-29
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-12-01 15:09
ITI.6220.7.2016.EG P o s t a n o w i e n i e (PDF)
P o s t a n a w i a m
Nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto na terenie działek w obrębie geodezyjnym:
Obręb Nowe Miasto: 74; 122; 123; 125; 127; 128; 129/1, 129/2; 129/5; 131; 132; 133/2; 133
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-12-08 15:42
ITI. 6220.7.2016.EG Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO o zakończeniu postępowania dowodowego (PDF)
zawiadamiam
że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe z wniosku Gminy Nowe Miasto z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto na terenie działek nr nr w obrębie geodezyjnym Nowe Miasto:

74; 122; 123; 125; 127; 128; 129/1, 129/2; 129/5; 131; 132; 133/2; 133/4; 133/5; 133/6; 140; 141; 142/8; 143/3; 143/5; 143/6; 143/7; 143/8; 143/9; 143/10; 143/11; 143/12; 144; 145/1
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-12-08 15:44
Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO (DOC)
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z wniosku Gminy Nowe Miasto z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto.
 • autor informacji: Elżbieta Szymańska
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-12-08 15:46
ITI.6733.12.2016.EG OBWIESZCZENIE (PDF)

Wójt Gminy Nowe Miasto
zawiadamia,

że, w związku toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia i szafek pomiarowych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Grabie numerami 13, 293 i 294, 38/1 i 38/2 o długości trasy ok. 472 m od istniejącego słupa zlokalizowanego na działce nr 13 do projektowanych szafek pomiarowych niskiego napięcia zlokalizowanych na działkach nr nr 38/1 i 38/2 do zasilania budynków położonych na działkach nr nr 38/1, 38/2 i 38/3 w miejscowości Grabie
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-12-16
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-12-16 12:24
ITI.6733.13.2016.EG OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (PDF)
Wójt Gminy Nowe Miasto
zawiadamia,


że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia budowie linii napowietrznej niskiego napięcia, przyłącza napowietrznego ze złączem napowietrznym do zasilania w energię elektryczną obiektów zlokalizowanych na działce nr 160 w miejscowości Zasonie polegającej na montażu projektowanej linii napowietrznej niskiego napięcia o długości 15,0 m od istniejącego słupa nr 4 zlokalizowanego na granicy działek nr nr 123/1 i 124 w miejscowości Zasonie nad drogą powiatową nr 208 do projektowanego słupa nr 5 na działce nr 160 w miejscowości Zasonie, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia od projektowanego słupa nr 5 do projektowanego słupa nr 6 o długości 59,0 m przez działkę nr 160.
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-12-16
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-12-16 12:27
ITI.6733.7.2016.EG OBWIESZCZENIE (PDF)
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity- Dz. U. 2016r. poz. 778)

Wójt Gminy Nowe Miasto
zawiadamia,

że podaniem z dnia 16 grudnia 2016 roku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 Oddział w Płocku wystąpił o wycofanie Jego wniosku z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Grabie numerami 14, 38/1, 38/2, 293 i 294 o długości trasy ok. 381 m od istniejącego słupa zlokalizowanego na działce nr 14 do projektowanych
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-12-19
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-12-19 15:18
ITI.6733.10.2016.EG Zawiadomienie (PDF)
Zawiadamia

że w dniu 21 grudnia 2016 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 5 września 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr nr 131/3, 131/5, 129 i 131/4 położonych we wsi Nowe Miasto Folwark i 351 położonej we wsi Janopole, wraz z kablową
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-12-21 17:12
ITI.6733.11.2016.EG Zawiadomienie (PDF)
Zawiadamia

że w dniu 21 grudnia 2016 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 6 października 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia i kablowych rozdzielić szafowych nn oraz szafki pomiarowej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Gawłówek numerem 52/1 o długości trasy około 267 m celem zasilania budynków na działkach nr nr 7/10 i 119/1 położonych we wsi Gawłówek i nr 1/1 położonej we wsi Gawłowo
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-12-21 17:16
ITI. 6220.7.2016.EG Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO (PDF)
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto.

Zawiadamiam, że tut. organ decyzją Nr ITI.6220.7.2016.EG
z dnia 28 grudnia 2016 roku ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto.
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-12-28 11:08
ITI. 6220.7.2016.EG Zawiadomienie (PDF)
zawiadamia

że w dniu 28 grudnia 2016 roku na wniosek Gminy Nowe Miasto z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-12-28 11:11
ITI.6733.9.2016.2017.EG Zawiadomienie (PDF)
Zawiadamia

że w dniu 3 stycznia 2017 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmodyfikowanego w dniu 12 października 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbiórce stanowiska słupowego (trójnoga) linii napowietrznej średniego napięcia na granicy działek nr nr 126/1 i 127/2 położonych we wsi Nowe Miasto Folwark, budowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-01-03
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-01-03 17:46
ITI.6733.13.2016.2017.EG OBWIESZCZENIE (PDF)
Wójt Gminy Nowe Miasto
zawiadamia,

że, w związku toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzn
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-01-10 17:31
ITI.6733.7.2016.2017.EG Zawiadomienie (PDF)
Zawiadamia

że w dniu 9 stycznia 2017 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 Oddział w Płocku z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wycofania wniosku z dnia 14 lipca 2016 roku o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Grabie numerami 14, 38/1, 38/2, 293 i 294 o długości trasy ok. 381 m od istniejącego słupa zlokalizowanego na działce
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-01-10 17:34
ITI.6733.12.2016.2017.EG OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania (PDF)
Wójt Gminy Nowe Miasto
zawiadamia,

że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia i szafek pomiarowych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Grabie numerami 13, 293 i 294, 38/1 i 38/2 o długości trasy ok. 472 m od istniejącego słupa zlokalizowanego na działce
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-01-11 17:52
ITI.6733.13.2016.2017.EG OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania (PDF)

Wójt Gminy Nowe Miasto
zawiadamia,

że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia budowie linii napowietrznej
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-01-26 15:23
ITI.6733.12.2016.2017.EG Zawiadomienie (PDF)
Zawiadamia

że w dniu 30 stycznia 2017 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia i szafek pomiarowych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Grabie numerami 13, 293 i 294, 38/1 i 38/2 o długości trasy ok. 472
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-01-30
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-01-30 18:44
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r (PDF)
o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-02-03 08:10
ITI.6733.14.2016.2017.EG OBWIESZCZENIE (PDF)
że, w związku toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Pani Beaty Wróbel, Pana Piotra Wróbel, Pana Jerzego Sepioła, Pana Marcina Klimasara i Pana Ryszarda Olesińskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Aleksandria numerem 158 o długości 80,0 m.
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-02-07 17:07
ITI.6733.13.2016.2017.EG Zawiadomienie (PDF)
Zawiadamia

że w dniu 15 lutego 2017 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106 z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia budowie linii napowietrznej niskiego napięcia, przyłącza napowietrznego ze złączem napowietrznym do zasilania w energię elektryczną obiektów zlokalizowanych na działce nr 160 w miejscowości Zasonie polegającej na montażu projektowanej linii napowietrznej niskiego napięcia o długości 15,0 m od istniejącego słupa nr 4 zlokalizowanego na granicy działek
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-02-15 17:00
ITI.6733.1.2017.EG OBWIESZCZENIE (PDF)
Wójt Gminy Nowe Miasto
zawiadamia,

że, w związku toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbiórce i budowie słupa linii napowietrznej niskiego napięcia na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Gościmin Wielki numerem 291, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Gościmin Wielki numerami 291, 489, 143/1, 143/3 i 143/4
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-03-02 18:15
ITI.6733.14.2016.2017.EG OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania (PDF)
że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe z wniosku Pani Beaty Wróbel, Pana Piotra Wróbel, Pana Jerzego Sepioła, Pana Marcina Klimasara i Pana Ryszarda Olesińskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Aleksandria numerem 158 o długości 80,0 m i przystąpi do rozpatrzenia materiału dowodowego.
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-03-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-06 20:48
ITI.6733.2.2017.EG OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (PDF)
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Henrykowo numerami 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10 i 83/11 od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na działkach nr nr 83/1 i 83/2 do zasilania w energię elektryczną działek nr nr 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10 i 83/11
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-03-16
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-03-16 15:25
ITI.6733.14.2016.2017.EG Zawiadomienie (PDF)
Zawiadamia

że w dniu 27 marca 2017 roku na wniosek Pani Beaty Wróbel, Pana Piotra Wróbel, Pana Jerzego Sepioła, Pana Marcina Klimasara i Pana Ryszarda Olesińskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Aleksandria numerem 158 o długości 80,0 m
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-03-27 18:17
 • zmodyfikował: Tomasz Nowaliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-27 18:18
ITI.6733.3.2017.EG OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (PDF)
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo –pomiarowymi i przebudowie
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-04-03 20:51
ITI.6733.3.2017.EG OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (PDF)

że, w związku toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Henrykowo numerami 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10 i 83/11 od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na działkach nr nr 83/1 i 83/2
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-04-03 20:54
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-04-05 19:22
Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla przedszkoli (PDF)
Nowe Miasto, 01 kwietnia 2017OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 1 Gmina Nowe Miasto ogłasza, że podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla przedszkoli obliczona na dzień 01 kwietnia 2017 roku wynosi 7 620,00 zł tj. 635,00 zł miesięcznie.
Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2016 roku w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto wynosi 125
 • data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-04-18 15:57
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-04-20 18:28
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-04-24 15:32
Informacja – 2 maja 2017 r. Urząd Gminy w Nowym Mieście nieczynny (PDF)
Informacja – 2 maja 2017 r. Urząd Gminy w Nowym Mieście nieczynnyUprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Nowe Miasto dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowe Miasto oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście w zamian za święto przypadające w sobotę, dzień 2 maja 2017 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Mieście oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.
W związku z powyższym będą one w tym dniu nieczynne.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.
 • autor informacji: Izabela Kowalska Rulkowska
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-04-25 20:13
 • zmodyfikował: Tomasz Nowaliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-28 12:39
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie usuwania drzew i krzewów oraz określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Nowe Miasto - konsultacje społeczne (DOCX)
Informuje się, że:

1. Został przygotowany projekt uchwały Rady Gminy Nowe Miasto w sprawie określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości oraz określenia stawek opłat za 1cm obwodu usuwanego drzewa
2. Przedmiotem projektu uchwały jest rozszerzenie zwolnień od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, które zostały określone W art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia
 • autor informacji: Rafał Kawecki
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-04-28 15:39
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-05-09 15:57
 • autor informacji: Elżbieta Szymańska
  data wytworzenia: 2017-05-11
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-05-11 18:13
 • autor informacji: Elżbieta Szymańska
  data wytworzenia: 2017-05-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-17 20:46
 • autor informacji: Elżbieta Szymańska
  data wytworzenia: 2017-05-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 19:29
ITI.6722.1.2017.EG OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWE MIASTO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (PDF)
zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Nowe Miasto uchwały Nr 162/XXV/2017 z dnia 30 marca 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Nowe Miasto numerem 165/4.

W ramach procedury planistycznej będzie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla w/w planu miejscowego.
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-13 19:36
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-16 14:28
ITI.6220.5.2016.2017.EG Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa (PDF)
informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego w obudowie kontenerowej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Miszewo Wielkie numerem 374/4.
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-06-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-21 20:27
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-06-28 19:24
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-07-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-13 20:03
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-07-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-14 22:31
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-25 19:49
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-07-31
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-07-31 17:31
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-07-31
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-07-31 17:33
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-07-31
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-07-31 17:39
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-08-10
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-08-11 20:01
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-08-16
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-08-16 19:11
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-08-17
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-08-17 20:27
ITI.6220.5.2016.2017.EG Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o ponowieniu postępowania z udziałem społeczeństwa (PDF)
Wójt Gminy Nowe Miasto

informuje o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego w obudowie kontenerowej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Miszewo Wielkie numerem 374/4.
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-08-23 19:18
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-08-23
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-08-23 19:21
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-08-23
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-08-23 19:27
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-08-28
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-08-28 18:46
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-09-04
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-09-04 15:22
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-09-05 21:41
 • autor informacji: Elżbieta Szymańska
  data wytworzenia: 2017-09-08
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-09-08 19:19
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-09-13
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-09-13 15:28
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-09-14
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-09-14 18:08
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-09-20 15:39
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-09-27 10:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-02 19:58
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-04 19:41
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-10-05
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-10-05 17:22
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-10-17 14:13
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-10-20 15:53
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-10-25 20:07
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-10-25 20:11
 • autor informacji: Elżbieta Szymańska
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-10-26 15:16
 • autor informacji: Elżbieta Szymańska
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-11-03 13:43
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-11-07 06:48
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-11-13
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-11-13 15:48
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-11-16 18:04
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-11-17 16:24
 • autor informacji: Elżbieta Szymańska
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-11-20 13:11
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-11-24
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-11-24 15:39
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-11-24
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-11-24 15:41
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-12-01 14:22
 • zmodyfikował: Tomasz Nowaliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-01 14:25
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-12-05 12:44
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-12-11
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-12-11 19:12
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-12-13
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-12-13 15:19
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-12-19 09:48
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2017-12-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-27 15:36

2018

 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-01-08
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-01-08 18:26
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-01-22
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-01-22 14:28
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-02-06
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-02-06 20:08
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-02-06
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-02-06 20:09
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-02-14 15:52
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-02-26
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-02-26 15:07
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-02-27 15:30
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-03-02
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-03-02 20:00
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-03-16 15:28
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-03-19 17:39
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-03-22 15:39
 • autor informacji: Elżbieta Szymańska
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-03-27 15:38
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-03-28 18:08
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-04-03
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-04-03 14:29
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-06 15:36
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-06 15:36
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-06 15:36
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-06 15:36
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-04-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-16 17:45
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-04-23 19:14
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-04-27 19:47
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-05-14
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-05-14 15:57
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-05-16
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-05-17 07:33
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-06-01
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-06-01 17:33
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-06-01
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-06-01 17:34
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-06-01
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-06-01 17:36
 • autor informacji: Elżbieta Szymańska
  data wytworzenia: 2018-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-14 09:25
 • autor informacji: Elżbieta Szymańska
  data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-18 07:11
 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-19 22:06
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-06-20 12:31
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-25 15:52
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-07-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-04 21:36
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-07-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-10 08:08
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-11 21:14
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-13 16:51
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-07-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-18 09:12
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-07-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-23 19:34
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-24 15:37
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-07-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-27 13:19
 • autor informacji: Marszałek Województwa Mazowieckiego
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-08-01 17:55
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-06 18:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-06 18:17
 • autor informacji: Elzbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-13 14:59
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-08-28
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-08-28 20:35
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-08-30 15:57
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-08-30 15:57
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-18 17:59
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-20 18:46
 • autor informacji: Elżbieta Giżyńska
  data wytworzenia: 2018-11-09
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-11-09 15:45
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2018-11-16 18:21

Adres

Urząd Gminy Nowe Miasto

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
pow. płoński, woj. mazowieckie

NIP: 567-12-64-071
REGON: 000548330

Gmina Nowe Miasto

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
pow. płoński, woj. mazowieckie

NIP: 567-17-86-697
REGON: 130378284
Kod TERYT: 1420082

 

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 23 661 49 20 do 22
fax +48 23 661 49 23

Adres e-mail:
info@ugnowemiasto.pl

Strona internetowa:
www.ugnowemiasto.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.