Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Umorzenia zaległości podatkowych

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODSTAWA PRAWNA

Art.67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002r. Ordynacja podatkowa

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek podatnika,
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym.

Organ podatkowy w celu zweryfikowania informacji podanych przez podatnika w oświadczeniu o stanie majątkowym, może żądać dodatkowych dokumentów (np. zaświadczenie z US o dochodach, odcinek emerytury, renty, w przypadku bezrobotnych – zaświadczenie o zarejestrowaniu w PUP, rachunki za prąd, wodę, itp.) 

 

OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE
Organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym
- jest to decyzja uznaniowa.
Wniosek o umorzenie odsetek winien być złożony w dniu wpłaty zaległości podatkowej.

Umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek jest instytucją nadzwyczajną, w tym samym wypadki uzasadniające uwzględnienie wniosku muszą posiadać tę samą cechę.

Zatem za umorzeniem zaległości podatkowej muszą przemawiać wypadki niezależne od sposobu postępowania podatnika bądź spowodowane działaniem czynników, na które podatnik nie mógł mieć wpływu. Przy rozpatrywaniu wniosków podatników o zastosowanie ulg podatkowych każdorazowo badan jest zasadność ich udzielania. W tym celu organ podatkowy bada stan materialny i rodzinny zobowiązanych.

W związku z powyższym podatnik, w celu uzyskania pomocy w formie umorzenia odsetek czy zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, uzasadniając ważny interes przedkłada wymienione wyżej dokumenty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 11:44
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-05 15:31

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 11:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2184
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-05 15:31