Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • www.monitorpolski.gov.pl
  • bezplatna pomoc prawna
  • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

INFORMACJA ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 INFORMACJA

ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Osoby uprawnione do udziału w referendum, które zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem referendum mogą do dnia 4 września 2015 r. składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. (Dotyczy osób wpisanych do spisu z powodu zameldowania na pobyt stały, dopisanej na własny wniosek albo na skutek wpisania do rejestru wyborców).

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć  w:

Urzędzie Gminy Nowe Miasto

ul. Apteczna 8

09-120 Nowe Miasto

I piętro, pokój nr 12

tel. 23) 661 49 37

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć pisemnie, telefaksem: 23) 661  49 23. Zaświadczenie o prawie do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum odbiera osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu należy wskazać imię ( imiona) i nazwisko oraz numer PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum, której zaświadczenie dotyczy.

 

Osoba, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania.

 

UWAGA !

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, jak też nie będzie możliwe wzięcie udziału                        w głosowaniu.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Gizińska
    data wytworzenia: 2015-08-05
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-08-05 19:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3913
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-12 08:04