Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sołectwa – jednostki pomocnicze Gminy Nowe Miasto

O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesieniu jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który te jednostki obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy.

Utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa rada odrębna uchwałą.

Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzonej jednostki. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 

Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

 • nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
 • organizację i zakres działania organów jednostki pomocniczej
 • zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich,
 • tryb wyboru sołtysa i rady soleckiej.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – Sołtys.

Działalność sołtysa wspomaga Rada Solecka.

Sołtys oraz członkowie  Rady Soleckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania – art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

UCHWAŁA Nr V/33/90 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 listopada 1990 roku

w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Nowe Miasto.

 

UCHWAŁA Nr 19/III/2002 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie dokonania zmian w uchwale w sprawie utworzenia  sołectw na terenie gminy Nowe Miasto /Dz.Urz.Woj. Maz. Nr 19 z dnia 20.01.2003 roku poz.555/.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jeglikowska
  data wytworzenia: 2015-02-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-12 19:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-12 19:59
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-02-12 20:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1964
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-04-02 19:01

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Urząd Gminy Nowe Miasto

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
pow. płoński, woj. mazowieckie

NIP: 567-12-64-071
REGON: 000548330

Gmina Nowe Miasto

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
pow. płoński, woj. mazowieckie

NIP: 567-17-86-697
REGON: 130378284
Kod TERYT: 1420082

 

Dane kontaktowe

tel. +48 23 661 49 20 do 22
fax +48 23 661 49 23

Adres e-mail:
info@ugnowemiasto.pl

Strona internetowa:
www.ugnowemiasto.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 417187
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 18:47

Stopka strony